Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój dnia 01.10.2018r.

Znak: RSID.7013.16.2.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój, w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 grudnia 2016r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku „Małpi Gaj” – dz. o nr ewid. 123/4, obr. 13 Busko-Zdrój w ramach zadania pn. „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania” realizowanego w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych”.

Przedmiotowe zadanie pn. „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania” objęte jest umową o dofinansowanie z RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju – jako wydatek niekwalifikowalny.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - projekt [ zip ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2018.10.05)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.10.19).

Zamknij