Busko-Zdrój dnia 08.03.2019 r.

Znak: RSID.7051.6.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Ogrodzenie działki gminnej nr ewid. 214 w miejscowości Baranów w ramach realizacji funduszu sołeckiego”

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].