Informacje o przetargu

  • numer postępowania: RSID.271.23.2019.ZP
  • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI)”
  • data ogłoszenia: 2019.05.29
  • termin składania ofert: 2019.06.19 godz. 10:002019.06.24 godz. 10:00, 2019.07.01 godz. 10:00
  • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2019.05.31).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2019.06.17).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2019.07.22)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym [ pdf ]. 
SIWZ [ pdf ].
Załącznik 1 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1a [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1b pdf ] doc ] [ pdf ] [ doc ] (2019.06.17).
Załącznik 2 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 3 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 5 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 6 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 7 pdf ] doc ] [ pdf ] [ doc ] (2019.05.31).
Załącznik 8 [ pdf ].
Załącznik 9 [ zip ].
Załącznik 10 [ zip ].
Załącznik 11 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 12 [ pdf ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2019.05.31).
Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] (2019.06.17).

  • ATH elektryka zamienny [ ath ].
  • Elektryka przedmiar zamienny [ pdf ].
  • Rysunki [ pdf ].
  • Załącznik nr 1b [ pdf ] [ doc ].

Informacja dla wykonawców nr 3 [ pdf ] (2019.06.19).

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.