Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje o przetargu

  • numer postępowania: RSID.271.30.2019.ZP
  • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wyposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju w ramach projektu "Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju"
  • data ogłoszenia: 2019.07.04
  • termin składania ofert: 2019.07.15 godz. 10:00
  • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2019.08.12) zadanie 4

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym [ pdf ]. 
SIWZ [ pdf ].
Załącznik 1 [ pdf ].
Załącznik 2 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 3 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 4 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 5 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 6 [ pdf ].
Załącznik 7 [ pdf ] [ xlsx ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2019.07.10).

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.