Busko-Zdrój, 23.03.2020 r.

Gmina Busko – Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko – Zdrój

Informacja dla Wykonawców

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiczną, związaną z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowia, informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odstępuje od możliwości osobistego udziału w otwarciu ofert.

Informujemy, że otwarcia ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego będą upublicznione poprzez transmisję online na stronie http://stream.umig.busko.pl/.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].