Busko-Zdrój, dnia 03.04.2020 r.

RSID.7051.15.1.2020 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie podłogi drewnianej plenerowej dla miejscowości Łagiewniki w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Podłoga drewniana plenerowa :
- wymiary: 7 m x 9 m. (elementy składające się)
- wykonana z drewna świerkowego,
- deski heblowane,
- grubość desek ok 35 mm,

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ]
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].