Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 08.04.2020 r.

Znak: RSID.0410.8.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r., zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów i nauczycieli z Gminy Busko-Zdrój" w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów i nauczycieli z Gminy Busko-Zdrój"

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamowienia [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2020.04.09).
Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] (2020.04.14).
Informacja dla wykonawców nr 3 [ pdf ] (2020.04.15).
Informacja dla wykonawców nr 4 [ pdf ] (2020.04.15).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Protokół z wyboru wykonawcy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].