Busko-Zdrój, dnia 15.04.2020 r.

Znak: RSID.7051.22.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Remont w budynku gminnym w miejscowości Mikułowice na terenie gminy Busko-Zdrój”.

Zadanie realizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 3 - przedmiar [ pdf ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].