Busko-Zdrój dnia 15.06.2020r.

Znak:GKNR.6845.136.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

- dzierżawa części działki o nr 564/4 o powierzchni 20,0m² przy ulicy Spacerowej w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na dzierżawę części działki w Busku-Zdroju przy ul. Spacerowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 564/4 - z przeznaczeniem pod prowadzenie punktu małej gastronomii.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].