Busko-Zdrój dnia 13.07.2020r.

Znak: RSID.7011.5.2.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie o wartości do 50 000 złotych netto

Gmina Busko-Zdrój w trybie rozeznania cenowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Aktualizacja projektu pn. „Rozbudowa ul. Polnej w Busku – Zdroju”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - dokumentacja [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].