Busko – Zdrój, dn. 28.07.2020r.

Znak: RSID.7011.5.1.2020 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonania Projektu Robót Geologicznych otworu geotermalnego na terenie miasta Busko-Zdrój wraz z ekspertyzą możliwości wykorzystania i zagospodarowania wód termalnych w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”, w celu ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - projekt umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].