Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.22.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:
  Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Busku Zdroju etap II - przebudowa na deptak na odcinku od ul. Rzewuskiego do ul. Parkowej”.
  Zadanie nr 2: „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Busku Zdroju” etap III - budowa utwardzonego placu z fontanną posadzkową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
 • data ogłoszenia: 2020.07.29
 • termin składania ofert: 2020.08.19 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.08.19 o godz. 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2020.08.06).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym [ pdf ].
SIWZ [ pdf ].
Załącznik 1 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1a [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1b [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 2 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 3 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 5 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 6 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 7 [ pdf ].
Załącznik 8 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 9 [ zip ].
Załącznik 10 [ zip ].
Załącznik 11 [ pdf ] [ doc ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2020.07.31).
Załącznik nr 10 - Dokumentacja rozbiorki budynku GOMEX [ pdf ].

Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] (2020.08.06).

Informacja dla wykonawców nr 3 [ pdf ] (2020.08.12).

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.