Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje o postępowaniu

  • numer postępowania: RSID.271.27.2021.ZP
  • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja Galerii Sztuki „ZIELONA”
  • data ogłoszenia: 2021.11.08
  • termin składania ofert: 2021.11.25 godz. 09:00 2021.12.01 godz. 09:00
  • miejsce składania ofert: W formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • otwarcie ofert: 2021.11.25 godz. 11:00 2021.12.01 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-12-01 09:20).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-12-01)

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [ pdf ].
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. (2021.11.24).
SWZ [ pdf ].
Załącznik 1 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1a [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 2 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 3 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 3a [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4a [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 5 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 6 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 7 [ pdf ]. 
Załącznik 8 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 9 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 10 [ zip ].
Załącznik 11 [ zip ].

Zebrania:

Brak.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla Wykonawców nr 1 [ pdf ] (2021-11-22).
Informacja dla Wykonawców nr 2 [ pdf ] (2021-11-24).

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak.