Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko – Zdrój, dnia 15.12.2021 r.

Znak: GKNR.6810.70.2.2021

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej na terenie miasta Busko- Zdrój, obręb 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 91 na działki nr 91/A, 91/B, 91/C, 91/D wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanych działek i aktualizacją użytku. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój znak: BUŚ.6724.95.2021 z dnia 15.11.2021 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 91 o pow. 0.3528 ha działek nr 91/A o projektowanej pow. około 0.0046 ha, 91/B o projektowanej pow. około 0.2982 ha, 91/C o projektowanej pow. około 0.5986 ha, 91/D o projektowanej pow. około 0.0290 ha. Punkty graniczne wydzielonej działki nr nr 91/A, 91/C, 91/D należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych oraz zmienić użytek.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - postanowienie [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oferta [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ].

Zawiadomienia o wyborze oferty [ pdf ].