Busko-Zdrój dnia 14.05.2021 r.

Znak: RSID.7020.1.4.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój na podstawie postępowania zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021 r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów rozszerzonych 5-cio letnich dróg gminnych oraz 3 szt. obiektów mostowych, na terenie gminy Busko-Zdrój. Wykaz dróg zawiera załączniki nr 2a oraz 2b do niniejszego zapytania.

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf ] (2022-05-26).

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2a - wykaz ulic [ pdf ].
Załącznik nr 2b - wykaz dróg [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].