Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Postępowanie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku-Zdroju”

Informacje o postępowaniu

  • numer postępowania: RSID.271.16.2022
  • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku-Zdroju”
  • data ogłoszenia: 2022.06.02
  • termin składania ofert: 2022.06.10 do godz. 9:00
  • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • otwarcie ofert: 2022.06.10 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-06-10 09:45)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-06-10)

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf ] (2022-06-17).

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [ pdf ].
SWZ [ pdf ].
Załącznik 1 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1a [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 2 [ pdf ].
Załącznik 3 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 3a [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4a [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 5 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 6 [ pdf ].
Załącznik 7 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 8 [ pdf ] [ doc ].

Zebrania:

Brak.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Brak.

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak.