Busko-Zdrój dnia 09.08.2022 r.

Znak: RSID.7021.49.1.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego działka nr ewid. 307 w miejscowości Bilczów w ramach realizacji funduszu sołeckiego”.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 4 - przedmiar robót [ pdf ].