Budżet MiG Busko 2006  [ pdf ].

Uchwała nr 1/2006
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2006 r.

W sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Busko-Zdrój prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego [ pdf ].

Uchwała nr 2/2006
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2006 r.

W sprawie możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2006 rok [ pdf ].