Znak: FB 3034.8.2019

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 17 stycznia 2020 roku

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za IV kwartały 2019 roku [ pdf ].

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 [ pdf ].