Uchwała Nr 6/I/2013
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 1 lutego 2013 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXIII/303/2012
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2013 – 2030 [ pdf ].

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2013-2030 [ pdf ].

Uchwała Nr 115/II/2012

VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2030 Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Zarządzenie Nr 155 /2012
z dnia 15 listopada 2012 r.

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].