UCHWAŁA NR XXXIV/424/2013
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2014-2030 [ pdf ].

Uchwala Nr 8/I/2014 VIII
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 100/II/2013
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2030 Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

ZARZĄDZENIE 128/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].