Znak:FB. 301.21.2015

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2015 roku [ pdf ].