Uchwała Nr 72/II/2016
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 22 września 2016 roku

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za I półrocze 2016 roku [ pdf ].

Znak:FB. 301.20.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2016 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 9/1/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr XIV/168/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2032 [ pdf ].

Uchwała Nr 122/II/2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2032 Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

ZARZĄDZENIE 166/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].