Znak:FB.301.18.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2017 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 2/1/2017
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 19 stycznia 2017 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXIV/330/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko–Zdrój na lata 2017 – 2034 [pdf]

Uchwała Nr 91/II/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2034 Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Zarządzenie 202/2016 z 14.11.2016 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].