Legutko Irena - Przewodnicząca

Farmas vel Król Ryszard - Wiceprzewodniczący

Kozłowska Józefa - Sekretarz

Gadawski Leszek - Członek

Gąska Alfreda - Członek

Gzyl Tatiana - Członek

Kasza Wiesław - Członek

Majcherczak Bogusława - Członek

Ura Tadeusz - Członek

Wawrzyk Wanda - Członek

Żak Jan Leszek - Członek

Przewodnicząca Rady Irena Legutko – pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 17:00 – 19:00, w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a.

Uchwała Nr XVII/233/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21.04.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju.