Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Majątek

Zgodnie z treścią art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Mienia i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Ogólny stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2011 r. [ pdf ].

Zgodnie z treścią art.43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Mieniem i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Dokument do pobrania [ pdf ].

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Ogólny stan mienia komunalnego na 10 listopada 2009 r. wynosi: 786 ha 4760 m2

w tym:

476 ha grunty stanowiące własność ( zasób nieruchomości)
61 ha grunty oddane w użytkowanie wieczyste
249 ha grunty pozostające w posiadaniu
8904 m2 grunty w użytkowaniu wieczystym gminy

Stan mienia komunalnego opracowano na podstawie zestawień zbiorczych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Buskiego.  

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększył się o: 74 działki o powierzchni 82797 m2  

w tym:

- w wyniku zakupu gruntu - 26 działek o powierzchni 4428 m2 na własność

w tym:

23 działki o pow. 3353 m2 nabyte w 2009 roku
3 działki o pow.1075 m2 nabyte w okresie XI-XII 2008r.

- w wyniku nabycia prawa 1 działka o powierzchni 4144 m2 użytkowania wieczystego
- w wyniku komunalizacji - 27 działek o powierzchni 64156 m2

w tym:

26 działek o pow. 64023 m2 nabyte w 2009 r.
1 działka o pow. 133 m2 nabyta w okresie XI-XII 2008r.

- w wyniku wykupu - 18 działek o powierzchni 6824 m2 nabyte w 2009 r. /pod drogi z podziału/
- w wyniku darowizny - 2 działki o pow. 3245 m2 nabyte w 2009 r. / pod drogę /  

Informacja o stanie mienia komunalnego


Ogólny stan mienia komunalnego na 10 listopada 2008 r. wynosi: 716 ha 4760 m2
w tym:
447 ha grunty stanowiące własność 269 ha grunty pozostające w posiadaniu
4760 m  grunty w użytkowaniu wieczystym gminy
Stan mienia komunalnego opracowano na podstawie zestawień zbiorczych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Buskiego.

Dokumenty do pobrania [ pdf ]. 

1. Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawia poniższa tabela w sposób ogólny, z podziałem na teren miasta i wsi.

Lp.

Położenie nieruchomości

Liczba działek

Powierzchnia działek w m2

Wartość gruntu w zł

1

2

3

4

5

1

Busko-Zdrój obręb I

20

37 697

193 353,20

2

Busko-Zdrój obręb II

56

46 445

441 987,10

3

Busko-Zdrój obręb III

4

11 692

46 137,00

4

Busko-Zdrój obręb IV

10

66 531

125 236,00

5

Busko-Zdrój obręb V

14

45 516

250 674,00

6

Busko-Zdrój obręb VI

115

106 297

1 861 882,20

7

Busko-Zdrój obręb VII

-

-

-

8

Busko-Zdrój obręb VIII

37

72 805

460 169,00

9

Busko-Zdrój obręb IX

131

121 435

4 763 782,20

10

Busko-Zdrój obręb X

98

206 000

5 030 988,00

11

Busko-Zdrój obręb XI

79

91 234

1 029 694,00

12

Busko-Zdrój obręb XII

41

61 114

669 916,50

13

Busko-Zdrój obręb XIII

21

448 756

4 236 560,00

14

Busko-Zdrój obręb XIV

12

26 162

865,530,00

 

Razem Busko-Zdrój

638

1 341 684

19 978 909,20

 

 

 

 

 

 

Miasto

638

1 341 684

19 978 909,20

 

Wieś

666

2 867 906

2 916 255,60

 

Razem

1 304

4 209 590

22 895 164,80

 

Grunty w użytkowaniu wieczystym

3

4 760

717 791,00

 

Razem

1 307

4 214 350

23 612 955,80

Ponadto Gmina posiada:
-         309 działek o powierzchni 640 214 m2 i wartości 5 586 408 zł które zostały oddane w użytkowanie wieczyste;
-         467 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Szczegółowy rejestr gminnego zasobu nieruchomości prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Mieniem, Spraw Komunalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy

3. Dostępność do rejestru w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania do godz. 700 do 1500.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 GRUDNIA 2005 r.
ORAZ PROWADZONYM REJESTRZE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Stan mienia komunalnego na dzień:

31 grudnia 2005r. wynosi:
1544 działek o pow. 512,88 ha i wartości 23.997.324,60

     w tym na terenie miasta  897 działek o pow. 191,30 ha i wartości      21.187.993,00 zł

     na terenie wiejskim   647 działek o pow. 321,58 ha i wartości             2.809.331,60 zł

Wartość netto budynków, budowli i urządzeń pozostających w bezpośredniej administracji Gminy wg. dokumentów finansowo - księgowych na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 20.991.431,47 zł.

2. Szczegółowy rejestr mienia komunalnego prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Mieniem, Spraw Komunalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy.

3. Dostępność do rejestru w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania od 700 do 1500.

INFORMACJA O PROWADZONYM REJESTRZE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BUSKO - ZDRÓJ

  1    .Stan mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r. przedstawia poniższa tabela w sposób ogólny, z podziałem na teren miasta i wsi.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Liczba działek

Powierzchnia działek w /m.kw./

Wartość gruntu w /zł/

Wartość budynków u bud w /zł/

1

2

3

4

5

6

1

Busko Zdrój obręb I

22

44 460

225 553,20

-

2

Busko Zdrój obręb II

50

120 284

806 928,50

113 520

3

Busko Zdrój obręb III

5

100 144

397 050

-

4

Busko Zdrój obręb IV

10

66 526

125 236

-

5

Busko Zdrój obręb V

15

47 436

267 914

136 940

6

Busko Zdrój obręb VI

217

189 478

3 005 871

9 959 031,48

7

Busko Zdrój obręb VII

-

-

-

-

8

Busko Zdrój obręb VIII

40

182 033

678 625

69 770

9

Busko Zdrój obręb IX

168

155 298

1 976 543

577 908

10

Busko Zdrój obręb X

113

281 722

5 882 753

2 146 476

11

Busko Zdrój obręb XI

98

197 992

2 038 364

1 013 664,40

12

Busko Zdrój obręb XII

70

96 422

1 016 673

-

13

Busko Zdrój obręb XIII

27

540 471

5 467 705

19 475

14

Busko Zdrój obręb XIV

14

27 405

61 040

-

15

Razem Busko Zdrój

849

2 049 671

21 950 255,70

14 036 764,88

 

 

 

 

 

 

 

Miasto

849

2 049 671

21 950 255,70

14 036 764,88

 

Wieś

638

3 231 811

2 786 897,40

3 527 643,29

 

Ogółem

1487

5 281 482

24 737 153,10

17 564 408,17

 

2.     Szczegółowy rejestr mienia komunalnego prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy

3.     Dostępność do rejestru w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania od godz. 700 do 1500.