INFORMACJA O PROWADZONYM REJESTRZE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BUSKO - ZDRÓJ

  1    .Stan mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r. przedstawia poniższa tabela w sposób ogólny, z podziałem na teren miasta i wsi.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Liczba działek

Powierzchnia działek w /m.kw./

Wartość gruntu w /zł/

Wartość budynków u bud w /zł/

1

2

3

4

5

6

1

Busko Zdrój obręb I

22

44 460

225 553,20

-

2

Busko Zdrój obręb II

50

120 284

806 928,50

113 520

3

Busko Zdrój obręb III

5

100 144

397 050

-

4

Busko Zdrój obręb IV

10

66 526

125 236

-

5

Busko Zdrój obręb V

15

47 436

267 914

136 940

6

Busko Zdrój obręb VI

217

189 478

3 005 871

9 959 031,48

7

Busko Zdrój obręb VII

-

-

-

-

8

Busko Zdrój obręb VIII

40

182 033

678 625

69 770

9

Busko Zdrój obręb IX

168

155 298

1 976 543

577 908

10

Busko Zdrój obręb X

113

281 722

5 882 753

2 146 476

11

Busko Zdrój obręb XI

98

197 992

2 038 364

1 013 664,40

12

Busko Zdrój obręb XII

70

96 422

1 016 673

-

13

Busko Zdrój obręb XIII

27

540 471

5 467 705

19 475

14

Busko Zdrój obręb XIV

14

27 405

61 040

-

15

Razem Busko Zdrój

849

2 049 671

21 950 255,70

14 036 764,88

 

 

 

 

 

 

 

Miasto

849

2 049 671

21 950 255,70

14 036 764,88

 

Wieś

638

3 231 811

2 786 897,40

3 527 643,29

 

Ogółem

1487

5 281 482

24 737 153,10

17 564 408,17

 

2.     Szczegółowy rejestr mienia komunalnego prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Mieniem, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy

3.     Dostępność do rejestru w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania od godz. 700 do 1500.