INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31 GRUDNIA 2005 r.
ORAZ PROWADZONYM REJESTRZE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Stan mienia komunalnego na dzień:

31 grudnia 2005r. wynosi:
1544 działek o pow. 512,88 ha i wartości 23.997.324,60

     w tym na terenie miasta  897 działek o pow. 191,30 ha i wartości      21.187.993,00 zł

     na terenie wiejskim   647 działek o pow. 321,58 ha i wartości             2.809.331,60 zł

Wartość netto budynków, budowli i urządzeń pozostających w bezpośredniej administracji Gminy wg. dokumentów finansowo - księgowych na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 20.991.431,47 zł.

2. Szczegółowy rejestr mienia komunalnego prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Mieniem, Spraw Komunalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy.

3. Dostępność do rejestru w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania od 700 do 1500.