1. Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2006 r. przedstawia poniższa tabela w sposób ogólny, z podziałem na teren miasta i wsi.

Lp.

Położenie nieruchomości

Liczba działek

Powierzchnia działek w m2

Wartość gruntu w zł

1

2

3

4

5

1

Busko-Zdrój obręb I

20

37 697

193 353,20

2

Busko-Zdrój obręb II

56

46 445

441 987,10

3

Busko-Zdrój obręb III

4

11 692

46 137,00

4

Busko-Zdrój obręb IV

10

66 531

125 236,00

5

Busko-Zdrój obręb V

14

45 516

250 674,00

6

Busko-Zdrój obręb VI

115

106 297

1 861 882,20

7

Busko-Zdrój obręb VII

-

-

-

8

Busko-Zdrój obręb VIII

37

72 805

460 169,00

9

Busko-Zdrój obręb IX

131

121 435

4 763 782,20

10

Busko-Zdrój obręb X

98

206 000

5 030 988,00

11

Busko-Zdrój obręb XI

79

91 234

1 029 694,00

12

Busko-Zdrój obręb XII

41

61 114

669 916,50

13

Busko-Zdrój obręb XIII

21

448 756

4 236 560,00

14

Busko-Zdrój obręb XIV

12

26 162

865,530,00

 

Razem Busko-Zdrój

638

1 341 684

19 978 909,20

 

 

 

 

 

 

Miasto

638

1 341 684

19 978 909,20

 

Wieś

666

2 867 906

2 916 255,60

 

Razem

1 304

4 209 590

22 895 164,80

 

Grunty w użytkowaniu wieczystym

3

4 760

717 791,00

 

Razem

1 307

4 214 350

23 612 955,80

Ponadto Gmina posiada:
-         309 działek o powierzchni 640 214 m2 i wartości 5 586 408 zł które zostały oddane w użytkowanie wieczyste;
-         467 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Szczegółowy rejestr gminnego zasobu nieruchomości prowadzony jest przez Wydział Gospodarki Mieniem, Spraw Komunalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy

3. Dostępność do rejestru w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania do godz. 700 do 1500.