Informacja o stanie mienia komunalnego


Ogólny stan mienia komunalnego na 10 listopada 2008 r. wynosi: 716 ha 4760 m2
w tym:
447 ha grunty stanowiące własność 269 ha grunty pozostające w posiadaniu
4760 m  grunty w użytkowaniu wieczystym gminy
Stan mienia komunalnego opracowano na podstawie zestawień zbiorczych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Buskiego.

Dokumenty do pobrania [ pdf ].