Zgodnie z treścią art.43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Mieniem i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Dokument do pobrania [ pdf ].