Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2017 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].