Z-ca Burmistrza MiG Michał Maroński [ pdf ].

P.o. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju - Ryszard Kaleta [ pdf ].

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju - Dziarmaga Krzysztof  [ pdf ].

Z-ca Naczelnika Wydziału BUŚ Joanna Dalmata [ pdf ] (2019.06.18) [ korekta ].

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju - Kobierski Łukasz [ pdf ].

Naczelnik Wydziału RSID Janas Anna [ pdf ].

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju - Sikora Aleksandra [ pdf ].

Dyrektor Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju - Skubera Andrzej [ pdf ].

Dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Podgajach - Moskal Stanisław [ pdf ].

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju - Borek Beata [ pdf ].

Z-ca Naczelnika Wydziału RSID Treliński Krzysztof [ pdf ].