UMiG Busko-Zdrój

Burmistrz MiG - Sikora Waldemar Józef [ pdf ].

Z-ca Burmistrza MiG Maroński Michał [ pdf ].
Sekretarz MiG Sroka Dorota [ pdf ].
Skarbnik MiG Tokarz Artur [ pdf ].
Główny księgowy MiG Zoch Jacek [ pdf ].
Główny Specjalista ds. inwestycji Mierzwa Tomasz [ pdf ].

Naczelnik Wydziału GKNŚR Bratek Paulina [ pdf ].
Z-ca Naczelnika Wydziału GKNŚR Wieczorek Mirosław [ pdf ].
Naczelnik Wydziału BUŚ Tracz Andrzej [ pdf ].
Z-ca Naczelnika Wydziału BUŚ Dalmata Joanna [ pdf ].
Naczelnik Wydziału OA Twaróg Bożena [ pdf ].
Z-ca Naczelnika Wydziału OA Dziarmaga Agnieszka [ pdf ].
Naczelnik Wydziału OIS Maj Jolanta [ pdf ].
Naczelnik Wydziału RSID Przyborowska-Ryś Anna [ pdf ].
Z-ca Naczelnika Wydziału RSID Treliński Krzysztof [ pdf ].
Kierownik USC Janina Nizioł [ pdf ].
Z-ca Kierownika USC Wójcik Tracz Izabela [ pdf ].

 

Radni Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej Burchan Robert [ pdf ].

Błaszczyk Bogdan Stanisław [ pdf ].
Borto Janina [ pdf ].
Ciepliński Radosław [ pdf ].
Gajewski Witold [ pdf ].
Gręda Marek [ pdf ].
Konieczna-Różycka Magdalena [ pdf ].
Kornaś Arkadiusz [ pdf ].
Lach Anna [ pdf ].
Leszczyńska Teresa [ pdf ].
Lewicki Jacek [ pdf ].
Nurek Justyna Anna [ pdf ].
Ozgowicz Jan [ pdf ].
Prędka Danuta [ pdf ]. 
Prędki Artur [ pdf ]. 
Służalski Jerzy [ pdf ]
Szumilas Łukasz [ pdf ].
Szydłowski Jerzy [ pdf ]. 
Wach Jacek [ pdf ].
Wielgo Barbara [ pdf ].
Wojnowska Lucyna [ pdf ].
Zwierz Andrzej [ pdf ].

 

Jednostki

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie" - Burchan Grzegorz [ pdf ].
P.o. Dyrektora BOSIR w Busku-Zdroju - Dąbal Robert [ pdf ].
Z-ca Dyrektora MGOPS w Busku-Zdroju - Jabłońska Joanna [ pdf ] [ korekta ].
Z-ca Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju - Kaleta Ryszard  [ pdf ].
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju - Kania Anna [ pdf ].
Dyrektor SPZPOZ w Busku-Zdroju - Klimczyk Mariusz [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju - Kobierski Łukasz [ pdf ] [ korekta ].
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie" - Kowalski Michał [ pdf ] [ korekta ].
Prezes Zarządu MPGK sp. z o.o. w Busku-Zdroju - Kryczka Krzysztof [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - Marciniec Ewa [ pdf ].
P.o. Dyrektora ŚDS w Busku-Zdroju - Molenda Aneta [ pdf ].
Prezes Spółki PHU „Lotos" sp. z o.o. Sobierajska Elżbieta [ pdf ]
P.o. Dyrektora BSCK w Busku-Zdroju - Wiśniewska Maria [ pdf ].
.

 

Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siesławicach - Durnaś Beata [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie - Guzińska Barbara [ pdf ].
Dyrektor Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju - Kornaś Marzena [ pdf ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju - Kumor Dariusz [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju - Madetko Marek [ pdf ] [ wyjaśnienie ].
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach - Przemysław Nowak [ pdf ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach - Pacholec Anna [ pdf ].
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju - Siemińska-Woźniak Katarzyna [ pdf ].
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju - Sikora Aleksandra [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju - Szostak Barbara [ pdf ].
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu - Załęcki Grzegorz [ pdf ] [ korekta ].