Busko-Zdrój, dn. 28.06.2019 r.

Znak:OA-2.152.4.2019

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Na podst. art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2018 r.

Liczba zgłoszonych
petycji
Przedmiot zgłoszonych petycji Sposób załatwienia petycji
3     Petycja w sprawie montażu oświetlenia ul. Szmaragdowej w Busku-Zdroju Odpowiedź została przekazana mieszkańcom miasta i gminy Busko-Zdrój
 Petycja w sprawie przedłużenia linii kolejowej Kielce- Busko-Zdrój do centrum miasta Busko-Zdrój Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję
 Petycja w sprawie przedłużenia linii kolejowej Kielce- Busko-Zdrój do centrum miasta Busko-Zdrój Odpowiedź została przekazana podmiotowi wnoszącemu petycję.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].