Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Przebieg i efekty kontroli

Protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].
Załącznik do protokołu [ pdf ].

Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].

Protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].

Protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Protokół kontroli [ pdf ].

Protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].

Kontrola Pływalni Miejskiej wykonywana przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Wystąpienie pokontrolne [ pdf ].

Kontrola archiwum zakładowego.

Protokół kontroli [ pdf ].
Zalecenia pokontrolne [ pdf ].

Kontrola w sprawie modernizacji i rozbudowy gminnego ośrodka kultury oraz parku zdrojowego w Busku-Zdroju.

Informacja pokontrolna [ pdf ]. 

Kontrola w zakresie działań podejmowanych w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2007 roku.

Protokół  [ pdf ].
Protokół kontroli [ pdf ].
Wystąpienie pokontrolne [ pdf ].

Kontrola sposobu wydatkowania środków dotacji celowych na realizacje bieżących zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Protokół i zalecenia pokontrolne [ pdf ]. 

Zamknij