Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2019 roku

Informacja Pokontrolna Nr 13/VI/RPO/2019

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.06.01.00-26-358/08 pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój - etap I" [ pdf ].

INFORMACJA POKONTROLNA nr KC-I.43.31.2019/AS-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" [ pdf ].

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.7.58.2019/AZS-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/16 pn. „Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko - Zdrój" [ pdf ].

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.6.31.2019/KW-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" [ pdf ].

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu pn. „Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych” [ pdf ].

Informacja pokontrolna z kontroli w trakcie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” [ pdf ].

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu „Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój” [ pdf ].

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Busko-Zdrój za 2018 rok [ pdf ].

Wystąpienie pokontrolne w sprawie promocji gmin województwa świętokrzyskiego [ pdf ].

Informacja pokontrolna w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/16 pn. „Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko -Zdrój" [ pdf ].

Zamknij