Całość korespondencji wpływającej do Urzędu jest rejestrowana w teleinformatycznym systemie służącemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), który usprawnia zarządzanie obiegiem korespondencji.

Korespondencję wysyłaną do Urzędu za pośrednictwem operatorów pocztowych prosimy kierować na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Aby złożyć dokumenty osobiście zapraszamy: do Biura Obsługi Interesanta (pok. 3, parter)

Dokumenty w postaci elektronicznej mogą być dostarczane do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju:

 1. Poprzez pocztę elektroniczną (email):
  - Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, należy skorzystać z usług kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.
  - Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5MB.
  - Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Na nośnikach danych (pamięci USB, płyty CD, DVD):
  - Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju wraz z tym nośnikiem.
  - Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
  - Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju dokumentem w postaci papierowej.
 3. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, znajdującą się na platformie ePUAP - do wyboru podpisanie podpisem elektronicznym lub darmowym profilem zaufanym - dokładny opis w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza".

Formaty plików przesyłanych emailem lub dostarczonych na nośnikach określa Załącznik nr II do ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Na podstawie wyżej wymienionego aktu prawnego Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przyjmuje dokumenty:

 • tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne w formatach: .rtf, .doc, .docx, .odt, .ods, xls, .xlsx, .pdf;
 • graficzne: .jpg (.jpeg), .png, .tif (tiff), .svg;
 • archiwa: .zip, .7z, .rar, .tar, .gz.

Pliki zostaną przeskanowane programem antywirusowym. W przypadku wykrycia zagrożeń, dokumenty nie zostaną przyjęte.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.