Naczelnik: Przyborowska Ryś Anna – tel. 41 370 52 06

Z-ca Naczelnika: Treliński Krzysztof – tel. 41 370 52 43

Inspektor Bucki Wojciech – tel. 41 370 52 83
Inspektor Burek Agnieszka – tel. 41 370 52 10
Inspektor Pałys Maryla – tel. 41 370 52 58
Inspektor Tyma Wioleta – tel. 41 370 52 58
Inspektor Gołębiowska Joanna – tel. 41 370 52 47

Inspektor Lis Martyna – tel. 41 370 52 14
Inspektor Kiwior Paweł – tel. 41 370 52 17

Inspektor Sroka Patrycja – tel. 41 370 52 67
Inspektor Tomala Piotr – tel. 41 370 52 67
Inspektor Kuc Wojciech – tel. 41 370 52 77
Inspektor Witczak Agnieszka – tel. 41 370 52 32
Podinspektor Krzak Jarosław – tel. 41 370 52 32

Biuro Rozwoju Strategicznego Gminy

Inspektor Cieślak Aneta – tel. 41 370 52 23
Inspektor Garlej Anna – tel. 41 370 52 23
Podinspektor - Saracka-Bijak Klaudia – tel. 41 370 52 23

formularze, wnioski