Zgłoszenie kandydata(ów) na członka (członków) obwodowej komisji do spraw referendum (obwodowych komisji do spraw referendum) [ pdf ] [ doc ].