INFORMACJA
z dnia 11 sierpnia 2015 r.
w sprawie losowania członków komisji do spraw referendum [ pdf ].