Działając na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) zwołuję pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych na dzień 19 sierpnia 2015 r. (środa), w terminach czasowych jak niżej:

godz. 8.00 — 8.30 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr od 1 do 6

godz. 8.40 - 9.10 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr od 7 do 12

godz. 9.20 - 9.50 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr od 13 do 18

godz. 10.00 - 10.30 Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr od 19 do 25

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej:

URZĘDU MIASTA I GMINY w Busku-Zdroju, ul Mickiewicza 10, pok. nr 25

wg następującego porządku:

  1. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji.
  2. Ustalenie planu pracy komisji.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].