Zarządzenie Nr 122/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach do Spraw Referendum na terenie Gminy Busko-Zdrój w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. [ pdf ].