Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej [ pdf ].