Informacja
o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych zarejestrowanych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345).

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 231) termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 2 maja 2014 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 42 w godz. pracy urzędu:
Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
Wtorek – piątek: od 7:00 do 15:00