Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.