INFORMACJA
z dnia 2 maja 2014 r.
sprawie losowania członków obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Państwowej Komisji wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że:

w dniu 5 maja 2014 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju nastąpi ustalenie składów obwodowych komisji wyborczych Nr 10 oraz Nr 24 poprzez losowanie członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze.