INFORMACJA

Zawiadamiam, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 8 maja 2014 r. (czwartek), w terminach czasowych jak niżej:

 

godz. 8:00 – 9:30  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 1 do 6 
godz. 9:30 – 11:00  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 7 do 12 
godz. 11:00 – 12:30  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 13 do 19 
godz. 12:30 – 14:00  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 20 do 25 

 
Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej:

URZĘDU MIASTA I GMINY w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. nr 25

wg następującego porządku:
1.    Wybór Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji.
2.    Szkolenie.
3.    Ustalenie planu pracy komisji.