POSTANOWIENIE NR 157/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [ pdf ].