Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W BUSKU – ZDROJU Z DNIA 20.09. 2018r.

o składzie osobowym, siedzibie i pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku – Zdroju.

Wykonując Uchwałę nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju oraz Uchwałę nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2018r. powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej co następuje:

1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący:

Artur Grzegorz Wójcik zam. Busko-Zdrój

Zastępca Przewodniczącego:

Sylwia Pelagia Kasza zam. Widuchowa

Członkowie:

Aneta Bożena Bobowiec-Stachowicz zam. Busko-Zdrój
Anna Ewa Cedzyńska zam. Zbludowice
Justyna Bożena Drab zam. Busko-Zdrój
Maria Krystyna Mrozik zam. Busko-Zdrój
Adam Józef Pałka zam. Zbludowice
Katarzyna Siemińska-Woźniak zam. Busko-Zdrój
Filip Jakub Wolański zam. Busko-Zdrój

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku – Zdroju:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28 – 100 Busko - Zdrój
Pokój Nr 1 ( parter)
Telefon: 413705450
Fax: 413705201

3. Komisja pełni dyżury:

Od 21 września 2018r. do 25 września 2018r. w godzinach od 14:00 do 16:00. ( oprócz soboty i niedzieli).

W ostatnim dniu do przyjmowania zgłoszeń: kandydatów na burmistrza, tj. w dniu 26 września 2018 r. od godziny 14:00 do godziny 24:00.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborcze

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 17 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.:

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Wykonując Uchwałę nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju oraz Uchwałę nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2018r. powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej co następuje:

1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący:

Artur Grzegorz Wójcik zam. Busko-Zdrój

Zastępca Przewodniczącego:

Sylwia Pelagia Kasza zam. Widuchowa

Członkowie:

Aneta Bożena Bobowiec-Stachowicz zam. Busko-Zdrój
Anna Ewa Cedzyńska zam. Zbludowice
Justyna Bożena Drab zam. Busko-Zdrój
Maria Krystyna Mrozik zam. Busko-Zdrój
Adam Józef Pałka zam. Zbludowice
Katarzyna Siemińska-Woźniak zam. Busko-Zdrój
Filip Jakub Wolański zam. Busko-Zdrój

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku – Zdroju:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28 – 100 Busko - Zdrój
Pokój Nr 1 ( parter)

Telefon: 413705450
Fax: 413705201

3. Komisja pełni dyżury:

  1. od 18 września 2018r. do 21 września 2018r. w godzinach od 14:00 do 17:00.
  2. od 24 września 2018r. do 25 września 2018r w godzinach od 14:00 do 17:00.

W ostatnim dniu do przyjmowania zgłoszeń: kandydatów na burmistrza, tj. w dniu 26 września 2018 r. od godziny 14:00 do godziny 24:00.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Informacja
o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 21 września 2018 r.

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W BUSKU - ZDROJU Z DNIA 12.09. 2018

o składzie osobowym, siedzibie i pracy Miejskiej Komisji Wyborczej
w Busku - Zdroju.

Wykonując Uchwałę nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju oraz Uchwałę nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2018r. powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej co następuje:

1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący:
Artur Grzegorz Wójcik zam. Busko-Zdrój

Zastępca Przewodniczącego:
Sylwia Pelagia Kasza zam. Widuchowa

Członkowie:
Aneta Bożena Borowiec-Stachowicz zam. Busko-Zdrój
Anna Ewa Cedzyńska zam. Zbludowice
Justyna Bożena Drab zam. Busko-Zdrój
Maria Krystyna Mrozik zam. Busko-Zdrój
Adam Józef Pałka zam. Zbludowice
Katarzyna Siemińska-Woźniak zam. Busko-Zdrój
Filip Jakub Wolański zam. Busko-Zdrój

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku - Zdroju:

Urząd Miasta i Gminy
Ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój Pokój Nr 1 ( parter) Telefon: 413705450 Fax:413705201

3. Komisja pełni dyżury w następujących dniach:

13.09.2018r. (czwartek) - od godziny 15:00 do 18:00
14.09.2018r. (piątek) - od godziny 10:00 do 18:00
15.09.2018r. ( sobota) - od godziny 10:00 do 13:00

W ostatnim dniu do przyjmowania zgłoszeń:
a) list kandydatów na radnych, tj. w dniu 17 września 2018 r. od godziny 14:00 do godziny 24.00.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].  

Uchwała Nr 2/2018
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek
samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§1

Pani Sylwia Pelagia Kasza została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].  

Uchwała Nr 1/2018
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu

terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§1

Pan Artur Grzegorz Wójcik został wybrany na Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia co następuje:

§ 1.

Zwołuję pierwsze posiedzenia powiatowych, miejskich, gminnych komisji wyborczych z obszaru właściwości na dzień 12 września 2018 r. o godz. 14:00 w siedzibach komisji.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia co następuje:

§ 1.

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Busku-Zdroju, w Kazimierzy Wielkiej, w Pińczowie, w Staszowie, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4.

§ 2.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 5 do nr 30.

§ 3.

1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Kielcach II.
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Kielcach II
/-/ Rafał ADAMCZYK