Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory

Informacja
o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonów 41 370 52 80, 41 370 52 36 lub 41 370 52 61.

Zgłoszenia będzie można zostawić w specjalnym okienku uruchomionym w celu możliwości bezpośredniego złożenia dokumentów od strony wejścia dla niepełnosprawnych.

POSTANOWIENIE NR 26/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 9 marca 2020 r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [ pdf ].

Informacja
o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r., termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zmieniona uchwałą nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 19 lutego 2020 roku

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na postawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 184), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

§ 1

Na obszarze gminy Busko-Zdrój na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. wyznaczam słupy ogłoszeniowe w mieście Busko-Zdrój w następujących lokalizacjach:

- ul. Poprzeczna,
- skrzyżowanie ulic Kilińskiego i Poprzecznej,
- ul. Bohaterów Warszawy na skwerze przy os. Marsz. Józefa Piłsudskiego,
- skrzyżowanie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika,
- skrzyżowanie ulicy Tadeusza Kościuszki i Al. Mickiewicza,
- skrzyżowanie ulic Stefana Batorego i ulicy Grotta,
- skrzyżowanie ulic 1-go Maja i Parkowej,
- Al. Mickiewicza,
- skrzyżowanie ulicy Waryńskiego i Al. Mickiewicza,
- Plac Zwycięstwa (strona południowo-wschodnia),
- Plac Zwycięstwa (strona północno-zachodnia).

§ 2

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędzie, a także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
/-/
mgr Waldemar Sikora

UCHWAŁA NR 20/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego [ pdf ].

WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20  o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35798

Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak  ZPOW-501-2/20   o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35796

Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807

Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35799

POSTANOWIENIE NR 10/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [ pdf ].

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [ pdf ].